Viisi vinkkiä miten johtaa etätyöläisiä

Näin johdat etätyöläisiä

Etätyö on työtä siinä missä työ toimistossakin. Tutkimusten mukaan ihmiset ovat kuitenkin tyytyväisempiä ja tuottavampia etätyössä – miksi emme sitten sallisi etätyötä kaikille pysyvästi? Näin on tehnyt mm. Twitter, joka vasta ilmoitti sallivansa etätyön pysyvänä ratkaisuna koko henkilökunnalle. Twitter työllistää n. 4000 ihmistä.

Square, toinen Piilaaksossa toimiva teknologiayhtiö, seurasi Twitterin päätöstä ja tiedotti: “We want employees to be able to work where they feel most creative and productive. Moving forward, Squares will be able to work from home permanently, even once offices begin to reopen.”

Tiedämme myös käänteisistä päätöksistä, jossa yritykset ovat kieltäneet etätyön kaikilta. Näin toimi Yahoo! uuden toimitusjohtajan Marissa Mayerin aloittaessa vuonna 2012. Tämä usein muistetaan, kun etätyön riskeistä halutaan varoittaa. Yahoon tapaus on melko hyvin dokumentoitu ja siihen kannattaa ehdottomasti perehtyä. Tiedossa kuitenkin on, että Mayer ei ollut etätyötä vastaan, vaan katsoi yrityksen vaikeassa tilanteessa yksinkertaisesti tarvitsevan tiiviimpää vuorovaikutusta.

Mikä tekee etätyön johtamisesta sitten niin haastavaa, että johtajat suhtautuvat siihen varauksella ja kaipaavat nytkin paluuta entiseen? Kyse ei olekaan siitä miten työtä tehdään vaan miten sitä johdetaan. 

Tie virtuaalijohtajaksi ei ole helppo ja nopea. Tässä muutama vinkki mistä kannattaa lähteä liikkeelle: 

1. Luota johtamiseesi

Etäjohtaminen – eli virtuaalijohtaminen – muuttaa käsitystämme johtamisesta. Tehtäväsi ei ole olla opettaja vaan valmentaja ja tukea ihmisiä ottamaan ohjat itse. Muista työn suhde hyvinvointiin. Olemme kaikki yksilöitä ja kannattaa perehtyä jokaisen yksilölliseen tapaan olla tuottava ja sitten rakentaa yksilöllinen (etä)työhyvinvointisuunnitelma. 

2. Johda tiedolla

Tarvitset paljon uutta tietoa ihmisistä, työn edistymisestä ja tiimien toimivuudesta jos haluat muodostaa kokonaiskuvan etäorganisaation tilasta faktojen eikä fiilisten pohjalle. Johtaminen on entistä enemmän tiedon keruuta ja tulkintaa ja omien mututuntumien haastamista. 

3. Älä luo tiukkoja sääntöjä

On selvää, että etätyöhön tarvitaan pelisäännöt, mutta on eri asia tehdä tiukkoja sääntöjä, joiden rikkomista pelätään, kuin antaa neuvoja, suosituksia ja kehittää parhaita käytäntöjä. Seuraa aktiivisesti tulosten kehitystä ja vuorovaikutusta. Tärkeintä on kerätä ihmisiltä palautetta ja sen pohjalta tehdä muutoksia ja parannuksia.

4. Muistuta toimiston eduista

Toimisto ei ole kuollut mutta sen rooli on muuttunut. Kehitä toimistosi kulttuuria kokonaisvaltaisesti hyvinvoinnin näkökulmasta. Yritys ei ole kone vaan yhteisö ja siltä sen pitäisi tuntua kun tulee toimistolle. Kehitä syitä olla toimistolla säännöllisesti yksilön kasvun kannalta. Älä kuitenkaan jää haikailemaan vanhan toimiston perään vaan luo yhteisöllisyyttä arjen työhön missä tahansa sitä tehdään. Älä missään nimessä suosi toimistolle tulevia tehtävissä ja vastuissa.

5. Kehitä ketterää johtamiskulttuuria

Ihmisten on hyvä tiedostaa, että etätyö ei ole keino päästä pois toimistolta vaan keino kehittää omaa ja yrityksen tuottavuutta ketterin menetelmin. Muutokset, kokeilut ja jatkuva kehittäminen ovat osa ketterää työtä ja siihen on myös ihmisten sitouduttava. Se voi myös tarkoittaa, että tehdään jaksoja intensiivisesti työtä toimistolla ilman, että siihen liittyisi jotain dramatiikkaa. 

Työ on monimuotoista ja joustaa molempiin suuntiin. 

Tomorrow People & Culture Summit

Want to learn how pioneers of work culture proof their digital strategy? Register for Tomorrow People & Culture Summit to access online community and event.

Unlock the digital force of people!

Subscribe to the Pioneers of Work newsletter to build people strategy for the digital age

You have Successfully Subscribed!